คอนโซล Hervé Van der Straeten

โต๊ะคอนโซลโดย Hervé Van der Straeten เป็นผลงานทางวิศวกรรม สร้างขึ้นจากท่อสแตนเลสทั้งหมด ซึ่งในการวางตำแหน่งโครงสร้าง ถ้าหากวางไม่ถูกต้องเพียงตำแหน่งเดียวอาจทำให้ทั้งโต๊ะเอนหรือล้มได้ ตัวโครงสร้างแบบปล่องจะเล็กลงเรื่อยๆ บนท็อป และจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อความแข็งแรงให้กับฐานโต๊ะ ศิลปะการสร้างแบบนี้ทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวในวัตถุที่อยู่นิ่งได้อย่างมีศิลปะ เกิดเป็นภาพลวงตาที่กลายมาเป็นลายเซ็นต์ของผลงานของ Van der Straeten และผลงานอื่นๆ ได้ถูกจัดแสดงข้างคอนโซลที่แกลเลอรีในปารีสเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โต๊ะตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ 99,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

จากเว็บไซต์ vanderstraeten.fr

The Meditation console by Hervé Van der Straeten is an engineering feat. Made up entirely of stainless-steel tubes, it’s constructed so that just one incorrect placement would cause the table to lean or displace the flat top. The cylinders, which grow smaller and smaller as they bubble to the surface, artfully evoke a sense of motion in the static object. The illusion is a signature of Van der Straeten’s work, selections of which were displayed alongside the console at the designer’s Paris gallery on April 30, 2020. $99,000,

From vanderstraeten.fr

Share on

Published 7th February 2024
×