นาฬิกา Oris Aquis Sun Wukong Artist Edition

Oris ได้สร้างหน้าปัดนาฬิกา Aquis diver ขนาด 41.5 มม. ในมุมมองใหม่และเป็นครั้งแรกในการก้าวข้ามไปสู่โลกแห่งงานฝีมือสินค้าหัตถกรรมด้วยการใช้หน้าปัดเคลือบสารโคลซองค์ และนี่เป็นวิวัฒนาการที่มันล้ำลึกมากๆ Aquis มีราคาอยู่ที่ 2,000 ถึง 4,600 เหรียญสหรัฐฯ ทว่าการผลิตหน้าปัดแต่ละอันนั้นค่อนข้างยาก แต่ละอันต้องใช้เวลาสามวันต่อช่างหนึ่งคน ส่งผลให้ราคาของ Sun Wukong Artist Edition อยู่ที่ 27,500 เหรียญสหรัฐฯ จำกัดเพียง 72 ชิ้น การผลิตหน้าปัดนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Dragon Palace ฉากหนึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชั่นจีนปี 1961 เรื่อง The Monkey King: Uproar in Heaven โดยออกแบบโครงร่างด้วยลวดเงินบนแผ่นทองคำขาว จากนั้นแต่ละส่วนจะถูกเติมเต็มไปด้วยผงแก้วเฉดสีต่างๆเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิประมาณ1,472 องศาฟาเรนไฮต์และขัดจนเงางาม

Framing its 41.5 mm Aquis diver in an entirely new light, Oris took its first plunge into the world of rare handicrafts by executing the dial in cloisonné enamel. And it was a deep dive, indeed: The Aquis normally ranges in price from $2,000 to $4,600, but the métier d’arts execution is painstaking—each dial requires three days of work from a single artisan—resulting in a $27,500 price tag for the Sun Wukong Artist Edition, limited to 72 pieces. The process to create the dial, which depicts the dragon’s palace from a scene in the 1961 Chinese animated film The Monkey King: Uproar in Heaven, begins with an outline of the design shaped in silver wire on a white-gold plate. Each section is then filled with colored glass powder in various hues, fired in a kiln at approximately 1,472 degrees Fahrenheit and polished to a shiny finish.

Share on

Published 23rd February 2024
×