“วันเหมาะเที่ยวกลางแจ้ง” ตัวชี้วัดใหม่! วิจัยเผยโลกร้อนกระทบแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลก

งานวิจัยชิ้นใหม่ตีพิมพ์ในวารสาร MIT’s Journal of Climate เสนอแนวคิด “วันที่เหมาะสมสำหรับการเที่ยวกลางแจ้ง” เพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยนิยาม “วันที่เหมาะสมสำหรับการเที่ยวกลางแจ้ง” ว่าช่วงเวลา 24 ชั่วโมงที่มีสภาพอากาศเหมาะสมสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ผลการศึกษานี้คาดการณ์ว่าภายในปี 2100 ประเทศทางเหนืออย่างรัสเซียและแคนาดาจะมี “วันที่เหมาะสมสำหรับการเที่ยวกลางแจ้ง” เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประเทศแถบร้อนอย่าง ไอวอรี่โคสต์และสาธารณรัฐโดมินิกัน จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสภาวะอากาศร้อนจัด นอกจากนี้ จุดหมายปลายทางยอดนิยมในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เช่น กรีซ คาดว่าจะสูญเสีย “วันที่เหมาะสมสำหรับการเที่ยวกลางแจ้ง” ไปด้วยเช่นกัน ผลพวงจากคลื่นความร้อน ภัยแล้ง และไฟป่า งานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนถึงผลกระทบอย่างรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเน้นย้ำความสำคัญของการวางแผนรับมือกับสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่

จากบทความโดย Abby Montanez

A recent study published in MIT’s Journal of Climate has introduced the concept of “outdoor days” to measure the impact of climate change on travel destinations worldwide. Outdoor days are defined as 24-hour periods with suitable weather for outdoor activities. The study predicts that by 2100, countries like Russia and Canada will experience more outdoor days, while countries in the Global South, such as the Ivory Coast and the Dominican Republic, will see a decrease due to scorching temperatures. Mediterranean hotspots like Greece are also expected to lose outdoor days because of heatwaves, droughts, and wildfires. This research highlights the profound effect climate change will have on the travel sector and underscores the importance of destination-level climate action planning.

From the article by Abby Montanez

Share on

Published 23rd April 2024
×