หวนคืนศิลปะ Abstract

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศิลปะ abstract ร่วมสมัยค่อยๆฟื้นตัวกลับมาเรื่อยๆ โดยเริ่มท้าทายการครอบงำศิลปะ figurative painting ผลงาน abstract เหล่านี้ปกติจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการวางองค์ประกอบที่เน้นและเน้นไปที่เรื่องของพื้นผิว ทำให้เกิดเส้นแบ่งระหว่างภาพวาดและกลายเป็นประติมากรรมแบบเบลอ ทำให้คุณสมบัติของภาพที่แท้จริงนั้นเด่นออกมา คลื่นลูกใหม่ของผลงาน abstract นี้มีความหลากหลาย โดยมาจากศิลปินทั่วโลกและแต่ละคนมีสไตล์และแรงบันดาลใจที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่

 

ประติมากรรมผืนผ้าของ Zhu Jinshi / Zhu Jinshi’s monumental canvases

ภาพงานคอลลาจจากการใช้เศษซากตึกของ Diana Fonseca / Diana Fonseca’s collages using urban debris

จิตรกรรมบนแผ่นไม้โดยเน้นการใช้สีเป็นหลักของ Gabriel Mills / Gabriel Mills’s layered panels exploring paint’s materiality

และงาน thrifted paintings สีอะคริลิกของ Katy Moran โดยใช้การผสมผสานกับร่างกายของเธอเพื่อเป็นพู่กัน / Katy Moran’s acrylic pours over thrifted paintings

 

ศิลปินเหล่านี้ไม่ยอมรับการจัดหมวดหมู่ของผลงาน แต่เปิดรับความเปลี่ยนแปลงและใช้วิธีใหม่ๆ สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อก้าวข้ามขอบเขตของจินตนาการ

จากบทความโดย Julie Belcove

In recent times, there has been a resurgence of abstraction in contemporary art, challenging the dominance of figurative painting. These abstract works, often dense and textured, blur the line between painting and sculpture, celebrating the intrinsic qualities of paint. This new wave of abstraction is diverse, emerging from artists worldwide, each with their own unique styles and inspirations. Notable examples include Zhu Jinshi’s monumental canvases, Diana Fonseca’s collages using urban debris, Gabriel Mills’s layered panels exploring paint’s materiality, and Katy Moran’s acrylic pours over thrifted paintings, incorporating her own body as a painting tool. These artists reject categorization, embracing disruption and experimentation to push the boundaries of art.

From the article by Julie Belcove

Share on

Published 14th February 2024
×