เครื่องบินเจ็ทความเร็วเหนือเสียง Paradoxal

Paradoxal แนวคิดเครื่องบินเจ็ทความเร็วเหนือเสียงของวิศวกรเครื่องกล Charles Bombardier ที่ไม่เพียงแต่ยกระดับของเทคโนโลยี แต่ยังกำหนดนิยามใหม่ของเครื่องบินเจ็ท ด้วยการนำเสนอแนวคิดเครื่องบิน Hypersonic ชื่อ Paradoxal โดยทีมนักออกแบบจาก Imaginactive (imaginactive.org) คิดค้นเครื่องบินพาณิชย์ที่สามารถเดินทางด้วยความเร็ว 24 มัค (หรือประมาณ 16,000 ไมล์ต่อชั่วโมง) และยังสามารถเดินทางออกจากชั้นบรรยากาศของโลกได้ ด้วยพลังงานจากจรวดและเครื่องยนต์แรมเจ็ตที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยจะเคลื่อนไปตามเส้นทางใต้วงโคจรเป็นวงโค้ง และเข้าสู่อวกาศในช่วงสั้น ๆ ตามข้อมูลของ Bombardier ปีกแต่ละข้างได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อากาศอัดทวนไหลเข้าในทิศทางตรงกันข้ามของขอบปีก เพื่อลดความร้อนที่สระสมอยู่ภายในระหว่างที่ตัวเครื่องกำลังกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก 

“ผมคิดว่าเทคโนโลยีนี้สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 50 ปี" Bombardier กล่าว “ทว่าคำถามที่แท้จริงก็คือ มีใครสนใจที่จะลงทุนในโครงการนี้หรือไม่ และมันจะจำเป็นจริง ๆ หรือที่เราจะเดินทางด้วยความเร็วเช่นนี้?"

บทความโดย VIJU MATHEW

Mechanical engineer Charles Bombardier’s hypersonic jet concept, the Paradoxal, doesn’t just push the envelope; it redefines it. Bombardier and his team of designers at Imaginactive (imaginactive.org) have drawn up a commercial aircraft that conceivably could travel at Mach 24 (nearly 16,000 mph) and leave Earth’s atmosphere. Powered by reusable rockets and ramjet engines, the futuristic flyer would follow a suborbital, parabolic path and briefly enter space, according to Bombardier. Each wing is designed to inject counterflowing compressed air over its leading edge to mitigate heat buildup during reentry into Earth’s atmosphere. “I think the technology can be developed rapidly, in less than 50 years," says Bombardier. “The true questions become whether anyone is willing to invest capital in such a program—and do we really need to go that fast?"

Article by VIJU MATHEW

Share on

Published 1st February 2024
×