เครื่องบิน Spitfire

นักผจญภัยชาวอังกฤษ Matt Jones และ Steve Brooks เป็นที่รู้จักกันในนามของผู้ผจญภัยกล้าหาญ พวกเขาได้ซื้อ Spitfire เครื่องแรกในปี 2010 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อตั้งโรงเรียนฝึกนักบิน Spitfire แห่งแรกของโลก อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อ Spitfire ลำที่สอง ซึ่งเป็นรุ่น Mark IX ที่ต้องนำกลับมาปรับซ่อม เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายความฝันอันทะเยอทะยานของพวกเขา ด้วยแรงบันดาลใจจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเครื่องบินลำนี้และจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของพวกเขาเอง พวกเขาจึงตัดสินใจเริ่มต้นการเดินทางที่ไม่เคยมีมาก่อน นั่นคือ การสำรวจโลกด้วย Spitfire

การเดินทางของพวกเขาซึ่งกำหนดไว้ในปี 2563 พาพวกเขาจากประเทศอังกฤษไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ข้ามช่องแคบแบริ่ง เหนือญี่ปุ่นและจีน และกขากลับด้วยการบินผ่านตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ แม้จะมีความท้าทายต่างๆ เช่น พิสัยการบินที่จำกัดของ Spitfire ค่าบำรุงรักษาเกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และความซับซ้อนในการบินเครื่องบินเก่า Jones และ Brooks ก็ไม่ยอมแพ้ พวกเขามองว่าความพยายามดังกล่าวเป็นการยกย่องเกียรติมรดกของ Spitfire ในฐานะสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ และต่อบุคคลที่เสียสละเพื่อประชาธิปไตย

จากบทความโดย JEMIMA SISSONS

British adventurers Matt Jones and Steve Brooks, known for their daring exploits, purchased their first Spitfire in 2010 with the vision of establishing the world’s inaugural Spitfire pilot training school. However, it was their acquisition of a second Spitfire, a Mark IX in need of restoration, that sparked their ambitious plan. Inspired by the plane’s historic significance and their own adventurous spirit, they decided to embark on an unprecedented journey: circumnavigating the globe in a Spitfire.

Their journey, scheduled for 2020, would take them from England to the United States, across the Bering Strait, over Japan and China, and back home via the Middle East and North Africa. Despite challenges such as the Spitfire’s limited range, maintenance costs exceeding $100,000 annually, and the complexity of flying such a historic aircraft, Jones and Brooks are undeterred. They view the endeavor as a tribute to the Spitfire’s legacy as a symbol of freedom and to the individuals who sacrificed for democracy.

From the article by JEMIMA SISSONS

Share on

Published 8th February 2024
×