แนวคิดใหม่ของเรือยอชท์ในอนาคต

โลกของการออกแบบเรือยอชท์ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มมากกว่าการเลียนแบบ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของเรือเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของการปรับแต่ง แนวคิดที่มีวิสัยทัศน์ ของ Igor Lobanov ของเรือยอทช์ขนาด 436 ฟุต ไปจนถึง Thierry Gaugain เรือยอชท์ในอนาคตขนาด 394 ฟุต ขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรม การร่วมมือกับอู่ต่อเรือก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแนวคิดเหล่านี้ให้กลายเป็นความจริง ในส่วนนี้ยังรวมไปถึงการรับประกันความสมบูรณ์ทางสถาปัตยกรรมร่วมถึงการให้บริการการออกแบบกับลูกค้าอนาคตอีกด้วย ในโปรเจ็กต์ต่างๆ เช่น Project Lotus ของ ThirtyC และ Aqua ของ Sinot Yacht Architecture & Design นำเสนอแนวคิดผสมผสานระหว่างการออกแบบที่มีความก้าวหน้าและเทคโนโลยีสีเขียว สะท้อนถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของเจ้าของเรือยอทช์

จากบทความโดย Julia Zaltzman

The world of yacht design values originality over imitation, aiming to inspire owners to push the boundaries of customization. Visionary concepts, from Igor Lobanov’s dramatic 436-foot Star to Thierry Gaugain’s futuristic 394-foot L, drive innovation in the industry. Collaboration with shipyards is crucial for turning these concepts into reality, ensuring architectural integrity and connecting designs with potential clients. Projects like ThirtyC’s Project Lotus and Sinot Yacht Architecture & Design’s Aqua showcase a blend of forward-thinking design and green technology, reflecting the evolving demands of discerning yacht owners.

From the article by Julia Zaltzman

Share on

Published 10th February 2024
×