นาฬิกา เบร์เกต์ ทูร์บิญอง Breguet Double Tourbillon

นาฬิกา เบร์เกต์ ทูร์บิญอง

Classique Double Tourbillon 5345 ของ Breguet ได้เปิดตัวขึ้นในปี 2006 เป็นนาฬิกาที่มีกลไก 588N ที่ซับซ้อนสามารถมองเห็นเข็มนาฬิกาเคลื่อนที่ผ่านฝาหลังแซฟไฟร์คริสตัล โดยหมุนวนเมื่อหมุนรอบเฟืองท้ายคงที่ตลอดระยะเวลา 12 ชั่วโมง

ส่วนหนึ่งของเข็มนาฬิกาทูร์บิญองตามความยาวครึ่งหนึ่งเพื่อระบุชั่วโมง และเข็มสีน้ำเงินอีกหนึ่งอันที่แยกกันเพื่อระบุนาที ซึ่งแต่ละอันจะมีอักษรย่อ “B” อยู่ด้านบน โดยหมุนตามเข็มนาฬิการวมกันเพื่อให้มองเห็นลำกล้องทั้งหมดเคลื่อนที่ตามที่บอกเวลา

Breguet Tourbillon Watch

Often, the complexity of a watch is seen through a sapphire-crystal caseback, but in Breguet’s Classique Double Tourbillon 5345, exhibitionism is flaunted on both sides. The complex 588N movement, introduced in 2006, is now visible on the dial side. Two tourbillon cages are mounted on the movement plate, twirling as they rotate around a fixed differential over a 12-hour period.

Part of the two tourbillons’ bridge is blued along half its length to indicate the hour, while an independent blue hand moves separately to indicate the minutes, which are each topped off with a monogram letter “B," collectively turn clockwise so you can see the entire caliber move as it tells the time.

Share on

Published 13th January 2022
×