ต้นฉบับนาฬิกาเรือนหรู Breguet Marine Watch Collection

Breguet Marine Watch Collection

นาฬิกาข้อมือแบบดั้งเดิมของบริษัท Breguet ปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Classique ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับนาฬิการุ่นต้นฉบับ มีพารามิเตอร์การออกแบบที่ควบคุมการผลิตเข้มงวดที่สุดของบริษัทนาฬิกาทุกแห่ง Abraham-Louis Breguet ได้มีสุนทรียศาสตร์ที่ชัดเจนและสม่ำเสมออย่างไม่น่าเชื่อ

The company’s traditional wristwatches, now part of the Classique line, were designed to hew closely to the originals. It has some of the tightest design parameters of any watch company, and for good reason. Abraham-Louis Breguet had an incredibly well-defined and consistent sense of aesthetics.

Share on

Published 5th November 2021
×