บ้านคาร์บอน Carbon Houses

Carbon Houses

ลอรี พิตแมน ได้ซื้อที่ดินเพื่อสำหรับสร้างบ้านหลังใหม่ในโอ๊คแลนด์ แคลิฟอร์เนีย อดีตวิศวกรได้ปฏิเสธแนวคิดในการสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่ เพื่อที่จะเลือกขนาดบ้านให้เล็กลงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจ้างสถาปนิกและตัดสินใจออกแบบในพื้นที่ 2,200 ตารางฟุต จากนั้นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโครงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

Forest Stewardship Council ได้รับการรับรองเรื่องไม้และคอนกรีตประเภทหนึ่งที่ปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าวัสดุหลักชนิดอื่นๆ และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 53 แผงบนหลังคา และยังติดตั้งวางถังเก็บน้ำฝนขนาด 16,000 แกลลอน สามารถเก็บน้ำได้ถึงแปดเดือนใต้ถนน ด้วยระบบกรองน้ำอย่างดี

When Laurie Pitman bought the land where she would build her new home in Oakland, California, the former software engineer rejected the idea of erecting a de rigueur sprawling mansion, opting instead to go smaller and greener. It was a decision that gave her greater peace of mind. Pitman hired an architect and settled on a 2,200-square-foot design, then found a contractor who specializes in eco-conscious projects.

The team agreed on a Forest Stewardship Council–certified wood and a type of concrete that emits less carbon for the primary materials and installed 53 solar panels on the roof for her energy source. She even insisted on placing a 16,000-gallon rainwater tank, capable of storing about eight months’ worth of water beneath the driveway, with a filtration system.

Share on

Published 4th May 2022
×