นาฬิกา Chopard และ Mille Miglia Racing

Passion Fueld

คาร์ล ฟรีดริช เชอเฟเล่ ตำแหน่งประธานบริษัท Chopard ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับการแข่งขัน Mille Miglia ของอิตาลี ในระยะเวลา 30 ปี เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่เพียงการเป็นหุ้นส่วนองค์กร

แต่สำหรับ Scheufele ถือได้ว่าเป็นการเดินทางที่เป็นส่วนตัว โดยสะท้อนให้เห็นถึงความพากเพียรและความเงียบในฐานะของผู้ผลิตนาฬิกา

Listening to Chopard copresident Karl Friedrich Scheufele describe the company’s 30-year relationship with Italy’s beloved Mille Miglia race, it’s immediately apparent that this is no mere corporate partnership.

For Scheufele it has been a very personal journey, one that mirrors his own quiet persistence as a watch manufacturer

Share on

Published 1st December 2021
×