Bugatti Innovator จากโครเอเชีย Mate Rimac

Mate Rimac

การประชุมทางวิดีโอเพื่อประกาศข้อตกลงในการควบรวม Bugatti Mate Rimac นั่งที่โต๊ะหันหน้าเข้าหากล้อง ทางด้านขวาของเขาคือ Oliver Blume ซีอีโอของ Porsche และทางซ้ายของเขาคือ Lutz Meschke หัวหน้าฝ่ายการเงิน

แม้จะอายุยังน้อย แต่ Rimac ก็ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตรถซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ที่โดดเด่น โดย Rimac ได้เสนอให้พัฒนารุ่นต่อจาก Chiron ใหม่ทั้งหมด ในราคาประมาณ 240 ล้านดอลลาร์ โดยมี Rimac Group 55% และ Porsche 45% เป็นเจ้าของร่วมกันในนามของ Volkswagen ในปัจจุบัน ทั้งสองแบรนด์จะยังคงได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นแยกจากกัน Bugattis จะได้รับการผลิตในเมือง Molsheim ประเทศฝรั่งเศส และ Rimacs จะได้รับการผลิตที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ใกล้เมืองซาเกร็บ นับตั้งแต่ปี 2023

Mate Rimac sat at a table, facing a camera. To his right was Oliver Blume, the CEO of Porsche and to his left its finance chief Lutz Meschke. They were about to host a video conference to annouce the deal to merge Bugatti.

Despite his youth, Rimac is already acknowledged by his peers as one of the preeminent modern supercar makers. Rimac is said to have offered to develop an all-new Chiron successor for around $240 million. The new Bugatti-Rimac will be 55 percent owned by the Rimac Group and 45 percent by Porsche, on behalf of Volkswagen. For now, the two brands will continue to be designed and built separately, Bugattis in Molsheim, France, and Rimacs from 2023 at its new headquarters near Zagreb.

Share on

Published 12th October 2021
×