ซินดี้-สิรินยา บิชอฟ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Friend of Breitling คนใหม่ ภายหลังการเปิดตัวนาฬิกาไบรทลิ่งสำหรับสุภาพสตรี Chronomat women’s 32 และ 36 โดยรับหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีเป้าหมายชัดเจน ลงมือปฏิบัติจริง และเปี่ยมด้วยสไตล์
บทบาทใหม่ในฐานะ Friend of Breitling ของซินดี้ สิรินยา บิชอพ และมุมมองของการใช้ชีวิตที่เธอเป็น ‘ผู้เลือก’ เอง ซินดี้-สิรินยา บิชอฟ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Friend of Breitling...
×