ROLEX WORLD SERVICE ก้าวสู่โลกของนาฬิกาที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้มีความทนทานเหนือกาลเวลา

นักธุรกิจผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ Hans Wilsdorf เชื่อมั่นว่านาฬิกา Rolex ทุกเรือนต้องมีความความทนทานและเที่ยงตรง ปรัชญาของเขาได้ก่อกำเนิดเป็นตัวเรือน Oyster สุดยอดของแบบฉบับความแข็งแกร่งที่ทำหน้าที่ปกป้องกลไกของนาฬิกาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ Hans Wilsdorf ยังนำไปสู่การก่อตั้งเครือข่ายการให้บริการหลังการขายโดยเฉพาะในประเทศต่างๆ ที่มีแบรนด์ปรากฏอยู่

เพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกาทุกเรือนของแบรนด์จะได้รับบริการที่เป็นเลิศ อันจะคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานเชิงเทคนิคได้อย่างดีเยี่ยม ตลอดจนดูแลให้รูปลักษณ์ภายนอกงดงามไร้ที่ติ ด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุดนี้ นาฬิกา Rolex จึงทำงานได้อย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจำกัด และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้หลายชั่วอายุคน

การก่อตั้งเครือข่ายนี้ทำให้ Rolex สามารถยืนหยัดในมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดทุกเมื่อ เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและความงดงามไร้ที่ติของเรือนเวลา ศูนย์บริการที่ดำเนินงานโดย Rolex World Service เป็นการสานต่อพันธกิจของแบรนด์ในการรักษาความคงทนและความน่าเชื่อถือของนาฬิกา Rolex ทุกเรือนด้วยการให้บริการคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ช่างนาฬิกาของศูนย์บริการ Rolex World Service นั้นผ่านการฝึกฝนอบรมมาเป็นพิเศษโดย Rolex เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกันทั่วโลก กระบวนการดูแลรักษานาฬิกาในรูปแบบต่างๆ ล้วนปฏิบัติตามมาตรฐานของ Rolex เพื่อรับประกันประสิทธิภาพนาฬิกาของแบรนด์ตลอดอายุการใช้งาน และยิ่งไปกว่านั้น ยังพร้อมให้บริการและจัดหาอะไหล่ให้แก่เรือนเวลาทุกเรือนต่อไปอีกอย่างน้อย 35 ปีนับจากการหยุดวางจำหน่าย และหลังจากนั้น หากชิ้นส่วนไม่มีอยู่ในคลังแล้ว Restoration Atelier หรือศูนย์บูรณะนาฬิกาซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ซึ่งสามารถผลิตชิ้นส่วนเป็นรายชิ้นตามต้นฉบับดั้งเดิมได้อีกด้วย

Rolex World Service พร้อมให้บริการอยู่ทั่วทุกทวีปผ่านศูนย์บริการดูแลรักษานาฬิกา ณ สำนักงานของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ หรือที่พนักงานของบริษัทในเครือประจำภูมิภาคต่างๆ ศูนย์บริการเหล่านั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองโดย Rolex อย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับอนุญาตให้มอบบริการหลังการขายแก่นาฬิกาที่ผลิตโดย Rolex

ในปี 2018 แบรนด์ได้เปิดตัวศูนย์อบรม Rolex Training Centre ที่กรุงเจนีวา โดย Rolex ตั้งใจสร้างสรรค์ศูนย์ดังกล่าวให้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมอบพื้นที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมรุ่นใหม่และพนักงานของ Rolex ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าอยู่เสมอ Rolex Training Centre จึงกลายมาเป็นพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดด้านการผลิตนาฬิกา

 

Rolex ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรม Rolex Watchmaking Training เป็นระยะเวลา 18 เดือน ที่บริษัทต่างๆ ในเครือ และเมื่อจบหลักสูตรช่างนาฬิกาจะสามารถให้บริการดูแลรักษากลไก Oyster ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่างนาฬิกาทุกคนซึ่งประจำอยู่ที่ศูนย์ให้บริการหลังการขายของ Rolex ล้วนได้รับการฝึกฝนจากแบรนด์โดยตรง

ศูนย์บริการของ Rolex ทุกแห่งจะต้องมีช่างนาฬิกาที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 1 คน ซึ่งต้องหมั่นศึกษาหลักสูตรพิเศษอยู่เสมอเพื่อคงมาตรฐานความเชี่ยวชาญและพัฒนาองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับนาฬิกาแต่ละรุ่นและเทคนิคล่าสุดในการดูแลซ่อมแซมนาฬิกาแต่ละเรือน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

 

Share on

Published 17th March 2021
×