Oura Ring แหวนอัจฉริยะที่อาจช่วยบอกได้ว่าคุณติด COVID-19 หรือยัง

นับตั้งแต่มีการพัฒนาเทคโนโลยีของอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะหรือ Wearable ตั้งแต่ Smart Watch, Fitness Band, Sleep Tracker เราก็ได้เห็นว่าอุปกรณ์ไอทีเหล่านั้นช่วยบอกถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานได้มากขึ้น ล่าสุดมีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Nature Research ที่ศึกษาถึงการใช้งานแหวนอัจฉริยะหรือสมาร์ทริงเพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เบื้องต้นถึงการมีไข้ได้ดีกว่าการวัดอุณหภูมิที่หน้าผากเพียงครั้งเดียว

แหวนอัจฉริยะ Oura Ring, Photo: Oura

การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมจากมหาวิทยาลัย The University of California, San Francisco และ The University California, San Diego ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่าน โดยแจกจ่ายแหวนอัจฉริยะ Oura Ring (ที่เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้กับการศึกษาในครั้งนี้) ให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์จำนวนกว่า 3,400 คนทั่วสหรัฐฯ ใช้งานพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าของ Oura Ring ทั่วโลกมาร่วมแชร์ข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้วิเคราะห์ในงานศึกษาครั้งนี้ด้วย ซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมอีกกว่า 65,000 ราย

ผลของการศึกษาที่ตีพิมพ์ออกมาเป็นบทความใน Nature Research นั้น พบว่าในจำนวนทั้งหมดของผู้เข้าร่วมทดสอบ พบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 50 คน ซึ่งสมาร์ทริงสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายที่สูงขึ้นที่อาจเป็นสัญญาณของโรคต่างๆ รวมทั้งโรค COVID-19 ได้จริง โดยสมาร์ทริงนี้จะคอยวัดทั้งการนอนหลับ การตื่น การหายใจและอุณหภูมิของร่างกายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทีมผู้ศึกษาบอกว่านั้นให้ผลลัพธ์เรื่องการตรวจวัดไข้ที่ดีกว่าการวัดอุณภูมิที่หน้าผากเพียงครั้งเดียว เพราะมีหลายปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นและลดลง

สำหรับแหวนอัจฉริยะ Oura Ring นั้นเป็นทำมาจากไทเทเนียมกันรอยที่มีเซนเซอร์ตรวจวัดการทำงานต่างๆ ของร่างกาย มีให้เลือกทั้งหมด 5 แบบคือสีเงิน สีดำเงา สีดำด้าน สีทองลิมิเต็ดเอดิชั่นและแบบ Diamond Finish ในราคาวงละ 299 USD (ราว 9 พันบาท) สำหรับสีดำเงาและสีเงิน ส่วนสีดำด้านและสีทองนั้น ราคาวงละ 399 USD (ราว 12,000 บาท) ส่วน Diamond Finish นั้นราคาอยู่ที่ 999 USD (ราว 30,000 บาท) และมีรายงานว่าจนถึงตอนนี้มันขายไปได้แล้วกว่า 3 แสนวง

Share on

Published 8th January 2021
×