โต๊ะ Sertão โดย Giorgio Bonaguro

โต๊ะ Sertão ออกแบบโดยGiorgio Bonaguroนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ Morfosi ผู้ใช้ชีวิตอยู่ระหว่างบราซิลและอิตาลี โต๊ะนี้เป็นการยกย่องบราซิลตะวันออกเฉียงเหนือและงานฝีมือเครื่องหนังอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค ตัวโต๊ะมีท็อปเป็นหินอ่อน วางอยู่บนฐานไม้ทรงกรวย หุ้มด้วยหนังเย็บมือแบบต่างๆ สร้างลวดลายแปลกตาอย่างมีเอกลักษณ์

Designed for furniture brand Morfosi by Giorgio Bonaguro, who splits his time between Brazil and Italy, the Sertão table is a tribute to northeastern Brazil and its heritage of leather craftsmanship. The marble top sits on a conical wooden base covered with various cuts of hand-sewn leather that create uniquely irregular patterns.

Share on

Published 26th March 2024
×