อามาน: Aman South East Asia

ได้มีการออกเดินทางวันที่ 5 พฤศจิกายน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน เพื่อสำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการพักที่ Aman Resorts ตั้งอยู่ในเวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย การเดินทางเริ่มต้นที่โรงแรม Amanoi และรีสอร์ทริมชายหาด ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางความงามตามธรรมชาติของอ่าว Vinh Hy ที่เวียดนาม และอุทยานแห่งชาติ Nui Chua เครื่องบินแอร์บัส AC319 มีค็อกเทลเลานจ์ 2 แห่งและที่นั่งเพียง 19 ที่นั่ง (แทนที่จะเป็นที่นั่งเชิงพาณิชย์ที่รองรับผู้โดยสาร 130 คน) นอกจากนี้คุณยังจะมียานพาหนะ คนขับรถ และไกด์เป็นของตัวเองทุกจุด จาก $68,888 ต่อคน

Departing November 5, this 10-day journey explores Southeast Asia with stays at Aman Resorts enclaves in Vietnam, Laos, Cambodia, and Thailand. The trip begins at the Amanoi hotel and beach resort, set against the natural beauty of Vietnam’s Vinh Hy Bay and Nui Chua National Park. All flights are aboard an Airbus AC319 fitted with two cocktail lounges and just 19 seats (rather than the 130-passenger commercial configuration). Plus, you’ll have your own vehicle, driver, and guide at every stop. From $68,888 per person.

Share on

Published 10th January 2024
×