โดย โซลูชั่นไฟฟ้าสถิต Quad 57 Electrostatic Loudspeaker

ปีเตอร์ วอล์กเกอร์ ผู้ผลิตลำโพงที่ให้เสียงเสมือนดนตรีในกล่อง ทำให้เสียงจากเครื่องดนตรีมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยการออกแบบที่ทำให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เครืองเสียงที่สำคัญที่สุดที่เคยผลิตมา และแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในเครื่องเสียงที่มีมายาวนานที่สุด ด้วยราคา 7,000 ดอลลาร์ต่อเครื่อง

Until the Quad, loudspeakers sounded like music in a box, and it took creator Peter Walker, to bring instruments and voices alive with an electrostatic design whose impact on the industry makes it one of the most significant audio products ever made, and certainly one of the longest-lived. $7,000 per pair.

Share on

Published 14th November 2022
×