คำตอบ จาก Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Courtesy of Vanessa Vettorello

รสนิยมทางศิลปะของ Patrizia Sandretto Re Rebaudengo ทำให้เธอกลายเป็นนักสะสมชั้นนำของโลก โดยมีเพื่อนของเธอเป็นผู้แนะนำให้เธอรู้จักกับเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายของอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ 1980

เพลงอะไรที่ทำให้คุณมีความสุข?

สิ่งที่ทำให้ฉันอารมณ์ดีคือ ABBA

นาฬิกาที่คุณสวมใส่?

ฉันเคยมี Rolex แต่ตอนนี้ฉันสวม Apple Watch เพื่อช่วยให้ฉันติดตามจำนวนก้าวประจำวันและสามารถเช็คอัตราการเต้นของหัวใจได้

Courtesy of Vanessa Vettorello

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo’s eye for art has landed her among the world’s top collectors. But the seed was planted when a friend introduced her to American costume jewelry back in the late 1980s.

What music makes you happy?

What puts me in a good mood is ABBA.

Are you wearing a watch?

I used to have my Rolex. But now I wear an Apple Watch that allows me to keep track of my daily step count, my heart rate.

Share on

×