ภัคคณวัฒน์ เหมะธนานันท์ Pakanawat Hematananan

ภัคคณวัฒน์ เหมะธนานันท์

ทำในสิ่งที่ไม่เพียงดีกว่า แต่ต้องแตกต่าง

เมื่ออุตสาหกรรมด้านสุขภาพกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยเรื่องราวของนวัตกรรมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อมอบสิ่งที่ดีกว่าให้กับสุขภาพนั้นคุณแบงค์-ภัคค ณ วัฒน์เหมะ ธ นานันท์ประธานและซีอีโอแห่ง Brother Global นับเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอาหารเสริมหรือ Supplement ที่ได้รับการยอมรับและมีส่วนผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและ Supplement ของประเทศไทยก้าวไปสู่อีกขั้นของความสำเร็จ

ภัคคณวัฒน์ เหมะธนานันท์

พันธกิจของ Brother Global คือ“ เราพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีหัวใจมุ่งมั่นในการทำธุรกิจและอยากเป็นเจ้าของธุรกิจหรือ Startup โดยการเป็นผู้ช่วยในฐานะ ODM (Original Design Manufacturer) ที่จะคอยดูแลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของคุณให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตควบคู่กับการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและอาหารเสริมได้นับตั้งแต่การกำหนดและวางแผนกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรตลอดจนการดูแลด้าน Brand positioning หรือช่วยกำหนดทิศทางของตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ซึ่งเราดูแลธุรกิจให้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงความสําเร็จที่เรียกได้ว่าเป็น One Stop Solution

ความเชี่ยวชาญของ บริษัท “ Brother Global นั้นอยู่ใน Health Industry ทั้งหมดซึ่งทำหน้าที่ดูแลด้านการผลิตอาหารเสริมและ Supplement ให้กับแบรนด์ต่างๆในประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเราอยู่ในธุรกิจ Supplement มาร่วม 20 ปีแล้ว แต่อยู่ในภาคของที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านนี้ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเรายังนำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง แต่ในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ทั้งยังเริ่มมีตลาดของตนเองที่ชัดเจนจึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง Brother Global ขึ้นและทั้งหมดอยู่ภายใต้ Brother Group”.

อะไรคือความแตกต่างเช่นเดียวกับชื่อ Brother Global ซึ่งเราตั้งใจให้มีความหมายถึงการเป็นอาณาจักรพี่น้องเพราะเรามองว่าทุกคนไม่ได้เป็นลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจ แต่เรามองว่าทุกคนคือครอบครัวและพี่น้องของเราและเมื่อผลิตผลิตภัณฑ์ออกไปเราเองสามารถกินได้ด้วยไม่ใช่เพียงการผลิตออกไปให้คนอื่นกินซึ่งนี่คือข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ใช้กับจำหน่ายสำหรับ Brother Global แล้วเราเน้นผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ไม่ได้เน้นจําหน่ายดังนั้น Supplement ทุกตัวที่เราผลิตเราจึงสามารถกินได้ด้วย"

จุดเปลี่ยนที่หันหน้ามาสู่การเป็นนักธุรกิจในอุตสาหกรรมสุขภาพ “จุดที่ทำให้ผมหันมาทำธุรกิจด้าน Health Industry น่าจะมาจากการที่เราเห็นว่าทั่วโลกนั้นมี Supplement ที่ดีมากมาย แต่ในประเทศไทยหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพราคาก็สูงเกินกว่าที่ทุกคนจะเอื้อมถึงได้เราจึงอยากนําเข้าวัตถุดิบที่ดีและมาผลิตด้วยตนเองเพื่อต้องการให้เป็น Supplement ของคนไทยที่มีคุณภาพระดับโลกได้นอกจากนี้อุตสาหกรรมสุขภาพหรือ Health Industry เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีวันตายและมี แต่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับที่เราเห็นในทั่วโลกยุคปัจจุบันที่ยิ่งในช่วงโควิด -19 ทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบแทบทั้งหมด แต่มีเพียง Health Industry ที่นอกจากจะไม่กระทบแล้วยังไม่กระเทือนด้วยซึ่งนี่คือสิ่งที่เรามองไว้เมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว

แรงผลักดันสู่การเติบโตของ Brother Global“ บวกกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของ Supplement ของผู้คนในปัจจุบันที่มีมากขึ้นเพราะนอกจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งของเวชศาสตร์ป้องกันหรือ preventive medicine ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นดังนั้น Supplement จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยขจัดส่วนที่เกินและเพิ่มเติมส่วนที่ขาดของร่างกายเรา" และแม้ท่ามกลางความท้าทายของโควิด -19 แต่ Brother Global และธุรกิจ Supplement ของลูกค้าทั้งหมดกลับสามารถสร้างการเติบโตได้สูงที่สุดในรอบ 5 ปีในปี 2021 ตอกย้ำถึงความแข็งแรงด้านชื่อเสียงคุณภาพและความเชื่อมั่นที่ลูกค้าและนักธุรกิจริเริ่มด้านอุตสาหกรรมสุขภาพมีให้ต่อ Brother Global นั่นเอง

Pakanawat Hematananan

Do not only what is better, but must be the best.

The health industry is growing rapidly with innovation and advanced technology developments, providing a better healthcare system. President and CEO of Brother Global, Mr Bank Pakanawat Hematananan, considered as one of the leading manufacturer for supplement brands in Thailand and in the Food Supplement business that has been recognized for developing the health and supplement market in Thailand successfully.

Pakanawat Hematananan – President & CEO

What is Brother Global mission?

“We are ready to support entrepreneurs who are passionate about doing business and wants to become a business owner or Startup, by assisting as an ODM (Original Design Manufacturer), overseeing your products to make sure your quality of health is the best, constantly growing in the health and supplement industry, building a stable and carefully planned product development as well as taking care of the Brand Positioning or marketing direction, we look after you from the start until success. This is One Stop Solution".

Brother Global’s expertise in the Health Industry is responsible for Supplements production and supplying Supplements for various brands in Thailand. Having been in the Supplement business for over 20 years as a consulting sector for businesses, as well as importing high quality raw material at affordable prices, where you can also succeed in your own market. For this very reason, Brother Global was founded, all under the Brother Group".

How are you different? 

The meaning behind the name “Brother Global", we started off as “Brother Enterprise" as we wanted to reflect the kinship with our customers.  We don’t treat them as customers nor do we focus only on our partners but everyone is our family. Once the product is produced, we can eat it as well, not just only producing it for customers to eat. We don’t just focus on the sales of the product, here at Brother Global we focus on products that can be used and eaten, that’s what makes us different".

The turning point for me was when I realized there are many great supplements around the world, whereas those in Thailand which are good product but out of reach, being overpriced. I thought why a resource-rich country like Thailand, can’t have its own quality supplements, so we thought of manufacturing them based on Thai people’s foundation, yet it must be world-class quality. We want to import good raw materials and produce our own product to create a good Supplement for Thai people, with world-class quality and standard. Looking back 10 years ago, the Health Industry is still not affected in any way. In addition to that, the Health Industry will never die but is constantly and will continue to grow as seen all over the world, especially during Covid-19 pandemic with many industries affected except for the Healthcare Industry.

The drive and determination for Brother Global’s growth and development “Including a growing recognition of the importance of Supplements among today’s generation, besides exercise, good health care is part of the medicine". Supplement is an important essential in helping to eliminate excess and add deficiencies in our body. Despite the challenges and obstacles during Covid-19, Brother Global and Supplement businesses along with loyal customers, in 2021 we have achieved the highest growth in five years. Thanks to our strong reputation, high quality, and trust that our customers and Healthcare Industries have in Brother Global.

http://brotherglobal.co.th

Share on

Published 26th December 2021
×